U wilt een pand verduurzamen?
Met de verduurzamingscalculator kunt u eenvoudig een indicatie van de kosten van de verduurzaming van uw pand berekenen. Klik hier om te starten.
Welk Duurzaamheidslabel?
Geef door middel van eenvoudige vragen aan welke duurzaamheidsaspecten van belang voor u zijn en zie welke labels het best aansluiten bij uw wensen. Doe de duurzaamheidslabel check hier.
Partners

Duurzame evenementen

Archive for mei, 2012

Eerste energie nulwoning ontvangt subsidie

Start subsidie op zonnepanelen
Op woensdagmiddag 25 april overhandigde wethouder Hercules een subsidiecheque aan de bewoners van de eerste energie nulwoning op Texel. Een woning waarbij er met duurzame energie opwekking, zoals zonnepanelen, evenveel energie wordt opgewekt als dat er wordt verbruikt.

Het betreft de woning van de familie Dormaal aan ’t Zouteland in Den Hoorn. Ook de tweede energienulwoning van de familie Vermeulen, eveneens aan ‘t Zouteland, is inmiddels gereed.

De subsidie voor energie nulwoningen maakt deel uit van de gemeentelijke regeling ‘energiezuinig wonen’ die nu bijna tien maanden loopt. In deze periode is inmiddels voor bijna € 650.000,- aan subsidiebeschikkingen afgegeven. De regeling geldt voor bestaande woningen en nieuwbouwwoningen.

Nieuwe subsidieregeling voor zonnepanelen
Tevens geeft wethouder Hercules tijdens deze gelegenheid het startsein voor subsidie op aanschaf van pv-panelen. Tot op heden maakte dit nog geen onderdeel uit van de gemeentelijke subsidieregeling, maar vanaf dat moment kan ook hiervoor subsidie aangevraagd worden bij het Energieloket dat gevestigd is in het gemeentehuis. Daarnaast wordt tegelijkertijd samen met Urgenda de regeling en website wijwillenzon.nl gelanceerd. Een regeling waarmee de aanschaf van zonnepanelen wel héél voordelig wordt.

Gemeente Texel heeft de ambitie om in 2020 alle benodigde energie zelf duurzaam op te wekken. Hierbij facilliteert, motiveert en voert de gemeente zelf duurzame projecten uit. De gemeente werkt daarvoor ondermeer samen met TexelEnergie en Stichting Duurzaam Texel.

Vitens bouwt duurzame drinkwatervoorziening in Dalfsen

Drinkwaterbedrijf Vitens ontwikkelt samen met adviesbureau IA Groep een duurzaam drinkwaterproductiebedrijf in de gemeente Dalfsen. Het is de eerst Nederlandse drinkwaterproductielocatie die wordt ontwikkeld volgens de BREEAM methode, als onderdeel van een integrale duurzaamheidstoets. Zo wordt onder andere gezorgd voor een zo goed mogelijke inpassing in de omgeving. Naar verwachting is het nieuwe drinkwaterproductiebedrijf in 2014 klaar.

Vechterweerd
Als gevolg van toenemend waterverbruik in Noordwest-Overijssel investeert Vitens in een nieuw drinkwaterproductiebedrijf. De locatie, die Vechterweerd gaat heten, moet drinkwater gaan leveren aan ongeveer 14 duizend huishoudens in Overijssel. Het productiebedrijf wordt gebouwd in de buurt van de stuw Vechterweerd bij het dorp Hoonhorst in de gemeente Dalfsen. Hoonhorst werd in 2010 verkozen tot “Het Duurzaam Dorp Overijssel”. Vitens zoekt voortdurend naar manieren om haar omgeving bij het winnen en zuiveren van water zo min mogelijk te belasten. Zo vonden het drinkwaterbedrijf, IA Groep en de inwoners van Hoonhorst elkaar in hun streven naar duurzaamheid. Een klankbordgroep met belanghebbenden uit de omgeving is nauw betrokken bij het ontwerp van het nieuwe drinkwaterproductiebedrijf.

Duurzame zuivering
Op drinkproductiebedrijf Vechterweerd gaat Vitens drinkwater maken van oevergrondwater dat vanuit de rivier de Vecht in de bodem infiltreert. Dit zorgt voor een natuurlijk filterproces, waarna het water gewonnen wordt met ondiepe winputten. Op deze manier heeft de waterwinning minder invloed op de omgeving. Oevergrondwater is echter gevoeliger voor verontreinigingen. Goed en betrouwbaar drinkwater is alleen te waarborgen met een goede kwaliteit van de bron én een robuuste zuivering. Daarom wordt het nieuwe productiebedrijf uitgerust met een hightech waterzuiveringsinstallatie.

Ook het gebouw en de installaties worden duurzaam en energiezuinig uitgevoerd. Dit komt tot uiting in onder andere keuzes voor materialen, het gebruik van een optimale hydraulische lijn en de landschappelijke inpassing van het gebouw. Het ontwerp is onderhoudsvriendelijk en is zo veel mogelijk in het bestaande landschap ingepast. Hierbij krijgen flora en fauna volop de ruimte, bijvoorbeeld door het creëren van groen en moerasgebied.

BREEAM
Certificering volgens de BREEAM methode is onderdeel van de uitvoering van een integrale duurzaamheidstoets. Het is een methode waarmee duurzaamheid van gebouwen daadwerkelijk meetbaar kan worden gemaakt. Hiervoor zijn negen verschillende categorieen benoemd waarop een ontwerp wordt beoordeeld. Zo komt het aspect duurzaamheid niet alleen tot uiting in de gebruikte bouwmaterialen, maar ook in andere aspecten van de ontwikkeling zoals de locatie, de vormgeving, de flexibiliteit, aanvoerroutes van materialen, het klimaatconcept en de bouwmethodiek. Vitens gaat voor de hoogst haalbare score voor een productielocatie: ‘very good’. Vechterweerd wordt het eerste Nederlandse drinkwaterproductiebedrijf dat BREEAM-gecertificeerd is.

Scheepvaartmuseum genomineerd voor Gulden Feniks

Het Scheepvaartmuseum is een van de genomineerden voor de Gulden Feniks 2012, de jaarlijkse prijs voor hergebruik van bestaande gebouwen. De renovatie van het museum, in opdracht van de Rijksgebouwendienst uitgevoerd, is al vaker genomineerd en ook in de prijzen gevallen.

Voordat zij Rijksbouwmeester werd kreeg Liesbeth van der Pol van Dok architecten in 2005 van de Rijksgebouwendienst de opdracht om het museumgebouw aan te passen aan de wensen en eisen van de moderne tijd. Na de grootscheepse renovatie ging het museum op 2 oktober 2011 weer open voor het publiek.

Opvallend in het nieuwe museum is de binnenplaats, Het Open Pleyn, dat met een prachtig glazen dak naar ontwerp van de Luxemburgse architect Laurent Ney een nieuwe functie heeft gekregen. Nog twee andere aanpassingen zijn zeer bijzonder te noemen: de akoestische aanpassing van de stenen vloer op de binnenplaats en de klimaatvitrines voor de collectie van het museum.

In de prijzen
De bouwwereld en bouwpers zijn enthousiast over het nieuwe museum aan het Kattenburgerplein in Amsterdam. Het museum ontving voor de renovatie al meerdere belangrijke prijzen. De Cobouw Award 2011 voor het beste utiliteitsproject ging op 26 oktober naar BAM Utiliteitsbouw voor de restauratie van het Scheepvaartmuseum. De geluidsarme en galm-absorberende vloer van de binnenplaats van het Scheepvaartmuseum was op 4 november goed voor de Vernuftelingsprijs 2011 van ingenieursorganisatie KiviNiria. Voor dit technische hoogstandje kreeg het museum in april 2012 ook de Bouwtechniek Award uitgereikt.

De Gulden Feniks
De onafhankelijke stichting Nationaal Renovatie Platform (NRP) looft deze prestigieuze prijs ieder jaar uit voor de beste renovatie- en transformatieprojecten van Nederland. Het Scheepvaartmuseum is genomineerd in de categorie Renovatie. De uitreiking van de Gulden Feniks is op 6 juni tijdens de PROVADA.

Het Scheepvaartmuseum is ook genomineerd voor de gouden AAP, de architectuurprijs van de stad Amsterdam, die op 14 mei 2012 wordt uitgereikt.

Groen licht voor start Hogekwartier

Gemeente Amersfoort en woningcorporatie de Alliantie kunnen starten met het plan ‘Hogekwartier’ in Amersfoort. Op woensdag 2 mei 2012 heeft de Raad van State het beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Hogewegzone’ op alle belangrijke onderdelen verworpen.

Met de uitspraak van de Raad van State zijn de bezwaren van de SGLA (Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort) tegen de plannen voor de Hogewegzone op een punt na ongegrond verklaard. Door de uitspraak van de Raad van State moet de planregel over de wijzigingsbevoegdheid van de staat van bedrijfsactiviteiten worden verwijderd.

Het Hogekwartier aan weerszijden van de Hogeweg, verbindt de wijken Liendert en Schuilenburg en ligt tussen het Valleikanaal en de A28. Dit plan bestaat uit circa 800 woningen, een sportaccomodatie (zwembad en sporthal), de reconstructie van de Hogeweg en maakt deel uit van Amersfoort Vernieuwt.
Zowel Gert Boeve, wethouder voor de gemeente Amersfoort, als Koos Koolstra, directeur van de Alliantie in Amersfoort, zijn blij met de uitspraak.

Gert Boeve benadrukt het belang van het Hogekwartier voor de leefkwaliteit van de stad. ‘Ik ben ervan overtuigd dat ook de omliggende wijken Schuilenburg en Liendert door de investeringen in het gebied rondom de Hogeweg een kwaliteitsimpuls krijgen.’ Hij legt uit welke stappen de komende tijd gezet worden: ‘In de zomermaanden komt er een omleidingsweg voor het autoverkeer, zodat de buurtas kan worden aangelegd. Deze buurtas is een nieuwe verbindingsweg tussen Liendert en Schuilenburg. De Hogeweg loopt straks onder deze weg door.’
Koos Koolstra vindt het Hogekwartier belangrijk voor de doorstroming op de Amersfoortse woningmarkt. Koolstra: ‘In de eerste nieuwbouwfase aan de buurtas worden 44 koopwoningen voor starters, 38 huurwoningen en een hostel gebouwd. Op de begane grond van de appartementengebouwen is ruimte voor commerciële en maatschappelijke voorzieningen.’

www.hogekwartier.nl

Heijmans PPP geselecteerd voor nieuwbouw Nationaal Militair Museum

De Rijksgebouwendienst heeft, in opdracht van het ministerie van Defensie, Heijmans PPP geselecteerd voor de nieuwbouw van het Nationaal Militair Museum (Defensiemuseum) Soesterberg op de voormalige vliegbasis Soesterberg.

Militaire Willemsorde.
Heijmans PPP heeft conform de Europese richtlijn voor openbare aanbesteding een definitieve inschrijving gedaan die als economisch meest voordelige inschrijving is geselecteerd. Defensie sluit met Heijmans PPP een DFMBO-contract af. Dit betekent dat Heijmans PPP niet alleen het ontwerp, de bouw, de museale inrichting en de financiering van het nieuwe gebouw realiseert, maar ook de gedeeltelijke exploitatie van het museum voor een periode van 25 jaar.

Het Nationaal Militair Museum komt op het noordelijke gedeelte van de voormalige vliegbasis Soesterberg. In dit museum zullen, naast een defensiebreed thematisch gedeelte, de collecties van het Legermuseum – nu nog in Delft – en het Militaire Luchtvaart Museum uit Soesterberg worden samengebracht. Op het grote buitenterrein zullen exposities worden ingericht en is tevens ruimte voorzien voor evenementen.

Het consortium Heijmans PPP bestaat uit Heijmans Utiliteitsbouw BV, Burgers Ergon BV, ARCADIS AQUMEN Facility Management BV, Vermaat Horeca Exploitatie Holding BV, Claus en Kaan Architecten BV, H+N+S BV, Kossmann.dejong BV, ABT en Deerns.

De opening van het Nationaal Militair Museum is voorzien in het najaar van 2014.

OVG wint Sustainable Leadership Award van CoreNet Global voor TNT Center

CoreNet Global, het wereldwijd grootste netwerk van corporate real estate gebruikers, heeft tijdens haar jaarcongres in San Diego OVG Real Estate tot winnaar uitgeroepen van haar jaarlijkse ‘Sustainable Leadership Award’, voor de ontwikkeling van het innovatieve TNT Center.

“Wereldwijd zien wij de vastgoedmarkt voor corporate real estate snel innoveren om de veranderende vraag van bedrijven voor meer winstgevendheid, maatschappelijke betrokkenheid en duurzaamheid te kunnen beantwoorden”, zegt Corenet Gobal CEO Angela Cain. “Wij willen middels deze prijs onze waardering uitspreken naar echte leiders op dit gebied, voor de stappen die ze nemen om nieuwe paden te ontdekken en durven ‘thought leaders’ te zijn op dit gebied.”

Het TNT Center (Hoofddorp), dat is ontwikkeld door het consortium van OVG Real Estate en Triodos Bank, heeft afgelopen maandag in San Diego de jaarlijkse ‘Sustainable Leadership Award for Design and Development’ ontvangen. Een korte samenvatting uit het jurycommentaar: “Het TNT Center is een uitstekend voorbeeldproject en een geweldige start om anderen uit te dagen in duurzaam bouwen. Extra hoge cijfers zijn gegeven voor de unieke integrale samenwerking binnen het project, de energieproductiviteit van het gebouw (op locatie & duurzame opwekking) en het feit dat het gebouw het surplus aan warmte door levert aan buren in de omgeving.”

Over het TNT Center
Het TNT Center, ontworpen door architecten Paul de Ruiter (exterieur) en Odette Ex (interieur) is ontworpen met de meest duurzame technologieën op gebied van licht, ventilatie en gerecyclede materialen. Dit alles ter minimalisering van het energieverbruik. De warmte in de zomer die het gebouw niet nodig heeft, en het surplus aan koelte in de winter, worden opgeslagen in de grond. Vanuit daar worden ze gebruikt in de tegenovergestelde seizoenen om het gebouw op te warmen of juist te koelen. Het minimum aan benodigde energie wordt lokaal geproduceerd in een gecombineerde warmte- en energiecentrale (BioWKK) die werkt op tweede generatie biobrandstoffen. Deze energie is voldoende om ook omliggende gebouwen te verwarmen. Dit maakt het hoofdkantoor van TNT Express een energie-positief gebouw. Het gebouw heeft onder meer het ‘Platinum-label’, de hoogst haalbare milieu kwalificatie binnen de internationale LEED certificering.
Kijk voor meer gedetailleerde informatie of een download van het projectboek op http://www.ovg.nl/#projecten/TNT

GPR Bouwbesluit 2012 gratis beschikbaar

Vanaf 1 juli 2012 moet conform Bouwbesluit 2012 bij elke omgevingsvergunningsaanvraag voor kantoren groter dan 100 m2 en nieuwbouwwoningen een milieuprestatieberekening bijgevoegd worden.

Deze berekening moet voldoen aan de SBK-Bepalingsmethode. Zonder deze berekening in principe geen vergunning. Met GPR Bouwbesluit kan de wettelijk verplichte milieuprestatie berekening uitgevoerd worden.

Met deze voorlopig gratis te gebruiken tool, ontwikkeld door W/E adviseurs, kan de milieuprestatie berekening materialen berekend worden. GPR Bouwbesluit maakt gebruik van de SBK-Bepalingsmethode inclusief de bijbehorende rekenregels en Nationale Milieudatabase.

GPR Bouwbesluit kunt u ook gebruiken om de schaduwprijs van materialen voor BREEAM NL (MAT1) te berekenen.

http://www.new-energy.tv/e_besparing/gpr_bouwbesluit_2012_nu_gratis_beschikbaar.html

Directeur Vastgoed Rgd: ‘We gooien panden niet over schutting’

‘In 2012 wordt minstens 50.000 m2 eigendom afgestoten, het zou leuk zijn als dat in juni al kan worden gekoppeld aan een feestje op PROVADA waar we kunnen melden dat het is gelukt.’ Dat zegt Rgd-directeur Vastgoed Eva Klein Schiphorst in een interview in PROVADA Magazine.

Klein Schiphorst geeft in het interview aan dat ‘wij onze panden niet zomaar over de schutting gooien’, maar dat er veel mogelijk is om creatief met de opgave om te gaan. ‘Er is heel veel mogelijk zonder verstorend voor de markt te werken. Sterker nog; waarschijnlijk zullen we zelfs stimulerend voor de markt kunnen optreden.’

Op dit moment werkt de Rijksgebouwendienst aan concrete casussen. Voorbeelden zijn twee panden van het CBS in Heerlen en Voorburg. Er is contact met verschillende partijen om te bekijken of voor deze panden een creatieve invulling kan worden gevonden, aldus Klein Schiphorst. ‘Als blijkt dat we panden in bezit hebben waar niets meer mee kan, dan moet je ook een beslissing tot slopen durven nemen. Wij zullen die verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan.’

Bron: RGD.nl

Global Consortium of Institutional Investors Integrate ESG Factors Into Real Estate Investments

Door Nils Kok – Maastricht University – GRESB, lid van het duurzaam vastgoed expertpanel.

GRESB to join forces with GRI to enhance disclosure on sustainability in real estate sector

Thirty of the world’s largest pension asset managers, the major real estate industry associations and a large group of stakeholders have put their weight behind the Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), which this week released its third annual sustainability survey. GRESB also announced a partnership with the Global Reporting Initiative (GRI), to enhance disclosure on Sustainability Reporting.

GRESB has become an important tool in creating more transparency in the environmental and social performance of real estate investment managers. In 2011, more than 350 real estate fund managers and property companies responded to the GRESB Survey. The annual benchmark produced by the consortium is now actively used by more than 30 institutional investors to engage with their investments. Nils Kok, co-founder of GRESB: “It is our belief that benchmarking can help generate and strengthen market forces needed for more efficient use of energy and other resources by the real estate sector, lowering operational costs.” Sander Paul van Tongeren, APG Asset Management, a founding member of GRESB: “For investors, benchmarking sustainability performance provides the opportunity to take into account directly the risks of higher (and more volatile) energy prices, stricter legislation targeted directly at the real estate sector and changing preferences of (corporate) tenants.”

The overall goal of the collaboration between the GRESB and GRI is to advance the uptake of responsible business practices and making reporting on economic, environmental, and social performance in the global real estate sector standard practice. The aim of the partnership is to make the real estate sector among the top-three industries with the highest disclosure on sustainability performance, within a time period of three years. This will be enabled by the Construction and Real Estate Sector Supplement, GRI’s industry-specific reporting guidelines.

Real estate funds and companies can participate in the 2012 GRESB Survey free of charge, allowing them to benchmark their portfolio against peers in the industry. Participants will receive an individual scorecard, offering a unique insight into their relative sustainability performance against peers and leaders in their region. More information about GRESB and the Benchmark can be found at www.gresb.com.

Rijk komt met nieuw standaardcontract voor publiek-private projecten

Het ministerie van Financiën publiceerde op 13 april het nieuwe DBFMO-standaardcontract en de aanbestedingsleidraad. Hierdoor worden de transactiekosten en –tijd bij DBFMO-projecten aanzienlijk verminderd.

De standaardisatie versterkt de toppositie die Nederland op het gebied van publiek-private samenwerking heeft opgebouwd.

Het standaardcontract en de leidraad zijn een gezamenlijk product van het ministerie van Financiën, de Rijksgebouwendienst en Rijkswaterstaat. Daarbij is nauw samengewerkt met marktpartijen. Financiën wil in samenwerking met deze partijen een stevige impuls geven aan Design-Build-Finance-Maintain-Operate contracten.

De nieuwe standaarddocumentatie zal worden toegepast bij komende projecten zoals de nieuwbouw voor het RIVM (VWS) en de A12 Ede-Grijsoord. DBFM(O) projecten hebben tot nu geleid tot minstens € 700 mln meerwaarde.

Nieuwsbrief
Sociale Media
Volg duurzaam vastgoed op Twitter Volg duurzaam vastgoed op facebook Volg duurzaam vastgoed op facebook
Experts
Toren windmolens De gebouwde omgeving is goed voor circa 30% van de uitstoot van CO2. Het is daarom van belang dat duurzaamheid van vastgoed hoog op de agenda wordt geplaatst en dat alle duurzame maatregelen ook in de praktijk worden toegepast. Bij Duurzaamheid behoren niet alleen duurzame oplossingen en maatregelen ook dient er rekening gehouden te worden met de economische levensduur, terug verdientijd en de technische levensduur.