U wilt een pand verduurzamen?
Met de verduurzamingscalculator kunt u eenvoudig een indicatie van de kosten van de verduurzaming van uw pand berekenen. Klik hier om te starten.
Welk Duurzaamheidslabel?
Geef door middel van eenvoudige vragen aan welke duurzaamheidsaspecten van belang voor u zijn en zie welke labels het best aansluiten bij uw wensen. Doe de duurzaamheidslabel check hier.
Partners

Duurzame evenementen

Archive for the ‘Nieuws’ Category

Grootste zonne-installatie in Zuid-Holland in gebruik genomen

kloosterboerDe zonnepaneleninstallatie op het dak van het koel- en vrieshuis van Kloosterboer Delta Terminal op de Maasvlakte is begin april in gebruik genomen. 1800 zonnepanelen zijn er in totaal geplaatst. Qua capaciteit is het de grootste PV installatie in de provincie Zuid-Holland. Het bedrijf voorziet hiermee grotendeels in haar eigen energiebehoefte.

430.000 kWh per jaar
De installatie heeft een capaciteit van 450 kWp met een verwachtte jaaropbrengst van 430.000 kWh. Dit is gelijk aan het jaarlijkse energieverbruik van 130 huishoudens en bespaart ieder jaar 140 ton CO2. De opgewekte energie wordt vrijwel volledig gebruikt voor de energiebehoefte van het pand en de bijbehorende koel- en vriesinstallaties.

Op het moment dat er geen vraag is naar elektriciteit door de vestiging, zal de stroom terug geleverd worden aan het net.

Lean & Green
Kloosterboer is aangesloten bij de Lean & Green organisatie. Er draait een windmolen met een capaciteit van 4 Megawatt in Vlissingen. Ook heeft de organisatie in oktober 2013 als eerste koel- en vrieshuis het drie sterren BREEAM-NL Nieuwbouw oplevercertificaat in ontvangst mogen nemen.

 

 

 

 

Het ‘FM Plein’ op PROVADA: breng vastgoed tot leven met Facility Management

PlanonsqDe economie trekt langzaam aan en de vraag naar nieuwe kantoren, die voldoen aan de huidige gebruikerseisen, neemt toe. Desondanks lijkt er in de Nederlandse kantorenmarkt een mismatch te ontstaan tussen vraag en antwoord, zo blijkt uit onderzoek van Dynamis.

De moeizame economie, technologische ontwikkelingen en de continue focus op kostenreductie zorgden het afgelopen jaar voor een stijging van het kantooraanbod. Tegelijkertijd met deze trend neemt de kantoorbehoefte juist af door onder andere een effectieve manier van werken. De gebruiker van vandaag is steeds meer gericht op benodigde faciliteiten en huisvestingsconcepten en minder op het aantal vierkante meters per werkplek. Maar wat wil de eindgebruiker nu echt en waar is behoefte aan?
Dat vraagt om de nodige inspanningen vanuit en samenwerking tussen Vastgoed- als Facility Managers. Hoe kunnen zij de samenwerking versterken om tegemoet te kunnen blijven komen aan de eisen van de gebruiker?

Het ‘FM Plein’ op PROVADA: breng vastgoed tot leven met Facility Management
Na het succes van vorig jaar vindt u ons* ook dit jaar terug op het FM Plein met verschillende boeiende presentaties van professionals. Zo biedt het FM Plein een ontmoetingsplek voor Vastgoed- en Facility Managers, waar zij elkaar en elkaars vakgebied beter leren kennen. Uiteraard mede gefaciliteerd door een sterk inhoudelijk programma van lezingen, discussie en interactie.

De specials van het FM Plein
Op het FM Plein worden gedurende de dag in blokken inhoudelijke lezingen door professionals uit het vakgebied gegeven van 15 tot 20 minuten die aansluiten bij de dagthema’s van PROVADA, met specifieke aandacht voor onderwerpen die op het grensvlak liggen van vastgoed, huisvesting en Facility Management.
• Dinsdag 3 juni: Herontwikkelen, herbestemmen of transformeren
• Woensdag 4 juni: De duurzame stad
• Donderdag 5 juni: Co-creatie

Ook organiseert het FM Plein tweemaal daags een Provada Tour waarin we met van onze gasten de beurs op gaan en worden ontvangen bij 3 standhouders van PROVADA (vastgoed, gemeenten, ontwikkelaars). Iedere dag sluiten we de beurs af met een Meet & Greet voor Vastgoed & Facility Managers.

Donderdagmiddag 5 juni organiseert Facility Management Nederland haar ALV in de RAI en sluit deze middag af met een ALV-borrel op het FM Plein!

U bent van harte welkom!
U vindt het FM Plein in Hal 11, stand nr. 36 (tegenover het PROVADA Inspiratieforum). Nieuwsgierig naar de verschillende onderwerpen en sprekers? Lees dan verder om het complete programma van het FM Plein te ontdekken.

Fabriek in Delfzijl gaat windenergie opslaan

power to gasNoord-Nederland wil aan de slag met het omzetten van windenergie in gas. Diverse bedrijven waaronder Gasunie, Torrgas en Stedin willen zo een rol spelen om de energievoorziening duurzaam te maken. Zij tekenden een intentieverklaring om een zogenoemde power-to gas-fabriek te bouwen in Delfzijl. De fabriek zou er binnen twee jaar moeten staan en de grootste van Europa worden.

Power-to-gas
Wind- en zonne-energie worden omgezet in gas met power-to-gas. Momenteel is elektriciteit niet grootschalig op te slaan, maar met deze omzetting kan dat wel. De duurzaam opgewekte energie is op deze manier te gebruiken op het moment dat er vraag naar is. Voor de opslag van tijdelijke overschotten van wind- en zonnestroom is het een oplossing.

Financiering en subsidie
Voor het realiseren van de fabriek zijn tientallen miljoenen euro’s nodig. De financiering is nog niet rond en er is tevens subsidie nodig. Alle vergunningen moeten ook nog worden aangevraagd. Het gas zal met name aan de chemische industrie in Delfzijl geleverd worden.

Ook produceert de power-to-gas-fabriek zuivere zuurstof, dat wordt gebruikt in een vergassingsinstallatie om sneller biogas te produceren.

Innovatieve producten gepresenteerd op de Solar Solutions-beurs

solarRuim 100 bedrijven presenteerden hun nieuwste producten op de Solar Solutions-beurs, die plaats vond op 16 en 17 april in de Expo Haarlemmermeer. Op de beurs exposeerden aanbieders uit 10 verschillende landen met een aanbod van zonnestroom, zonneboilers, omvormers en opslagsystemen.

20 innovatieve producten 
Op de Innovatie Boulevard waren 20 innovatieve producten te zien. Voorbeelden hiervan zijn zonnepanelen die gelijktijdig stroom opwekken en water verwarmen, omvormers die ook opslagsystemen bevatten, dak geïntegreerde zonnepanelen, micro-omvormers die per paneel worden geïnstalleerd, dunne-film zonnepanelen, monitoringssystemen, zonneboilers, power-optimizers die het rendement van een installatie verhogen en diverse nieuwe montagesystemen.

Solar Solutions verwacht op basis van onderzoek dat ruim 80% van de Nederlandse zonne-energiebedrijven in 2014 een forse groei van het aantal systemen om zonne-energie te benutten.

Energielasten zorginstelling in Born slechts 300 euro per jaar

bornMeer huur in ruil voor lagere exploitatielasten. Deze wens van Stichting Pergamijn is door de Zuid-Limburgse woningcorporatie Woonpunt gehonoreerd. De energielasten voor de nieuwe zorginstelling in Born bedragen nog slechts 300 euro per jaar.

De allereerste aanzet voor de bouw van het duurzame zorgcentrum werd eigenlijk door de gemeente Sittard-Geleen gegeven. De Zuid-Limburgse corporatie moest alleen nog op zoek naar een pilotproject. Dat werd gevonden in Born waar de stichting Pergamijn een nieuw zorgcomplex wilde realiseren. Pergamijn levert zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen.

Meer huur, lagere exploitatielasten
De organisatie voelde er wel voor om van de nieuwbouwplannen in Born een pilot-project te maken. De stichting wilde wel meer huur betalen in ruil voor lagere exploitatielasten. Wauben Architects uit Geleen heeft in opdracht van Woonpunt het ontwerp voor het nieuwe zorgcomplex gemaakt. Het gebouw bestaat uit veertien kamers waar bewoners in groepsverband kunnen verblijven en tien kleinschalige appartementen. Daarnaast zijn er gemeenschappelijke ruimtes, een logeerkamer en een verblijf voor de 24-uurs dienst.

Zonnepanelen
Wat direct aan de buitenzijde opvalt zijn de zonnepanelen op het dak. Datzelfde geldt bij binnenkomst voor de installatieruimte. In plaatst dat deze ruimte ergens ver is weggestopt, heeft Wauben de ruimte juist in het zicht geplaatst en met glas omgeven.

Overigens wordt de EPC-waarde (Energieprestatiecoëfficiënt) van 0,24 van de nieuwbouw niet alleen door deze installaties bereikt. Zo is onder andere de gevel met Western Red Ceddar hout afgewerkt, zijn de kozijnen gesplitst met kurk en hebben de ramen driedubbel glas.

 

Calipso bijna voltooid. Eerste paal ontmoetingsruimte wordt geslagen.

calipsoOp donderdag 24 april, om 9.30 uur wordt de eerste paal geslagen voor de ontmoetingsruimte van Calipso in het Homeruskwartier in Almere Poort. Dit gemeenschappelijke gebouw maakt deel uit van de Stichting Calipso, een woonvorm voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking.
De ontmoetingsruimte verbindt de twee rijen appartementen die bijna afgebouwd zijn en maakt van de gemeenschappelijke tuin een binnentuin.

Ruim zes en een half jaar geleden besloten enkele ouders van een kind met een verstandelijke beperking een wooninitiatief te starten. Uiteindelijk is dit initiatief uitgegroeid tot een woongroep, waarvan in 13 woningen 26 bewoners een appartement zullen krijgen. Vier van de 26 appartementen zijn bouwkundig geschikt gemaakt voor bewoners die rolstoel gebonden zijn.

Stichting Amerpoort heeft met het bestuur van Calipso een zorgovereenkomst gesloten en gaat de zorg verlenen. Amerpoort werft en selecteert op dit moment de benodigde medewerkers.

Woningcorporatie de Alliantie realiseert de nieuwbouw van Calipso. De appartementen worden aan de bewoners verhuurd. De bouw van de ontmoetingsruimte is het sluitstuk van de totale bouw voor woongroep Calipso.

Voor het merendeel zijn de appartementen vergeven, maar er zijn nog een paar appartementen beschikbaar. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de Stichting Calipso. Op de website van Calipso vindt u de benodigde informatie: www.woongroepcalipso.nl. Medio juli/augustus zullen bewoners hun appartement gaan betrekken.

De realisatie van het project is mede mogelijk gemaakt door medewerking van de Alliantie en vele sponsoren.

Voorlichting over duurzaamheid voor inwoners Oude Pekela

pekelaDeze week trad de Coöperatie Pekela Duurzaam naar buiten met een Energie en Duurzaamheidsmarkt in winkelcentrum “De Helling” te Oude Pekela.

De markt werd geopend door wethouder Anneke Duit met het indrukken van een knop die de verlichting deed branden van de nieuwste duurzame cv ketel. De wethouder gaf het goede voorbeeld door vervolgens lid van de Coöperatie te worden door het zetten van de handtekening onder haar inschrijvingsformulier.

Revolutionaire kleine windmolen
De bewoners hadden de mogelijkheid zich te laten voorlichten inzake duurzaam bouwen, isolatiemogelijkheden, zonnepanelen, slim wonen, verlichting, stoken met hout enzovoorts. De aangekondigde revolutionaire kleine windmolen was vanwege onderhoud helaas niet te bewonderen.

Burgerinitiatief
Pekela Duurzaam is een burgerinitiatief. Deze is in het leven geroepen, omdat de energiesector in beweging is. De prijzen rijzen de pan uit en groene energie blijkt niet groen te zijn.

Doordat het economische verantwoord is geworden om zelf energie met zonnepanelen te produceren, zijn er overal in Nederland lokale initiatieven ontstaan met het doel om gezamenlijk zonnepanelen en/of groene energie in te kopen of te produceren. De cooperatie vindt het ook belangrijk om als Pekela, via Pekela Duurzaam, mee te doen aan deze beweging.

 

DURA VERMEER HANDHAAFT OMZET EN STAAT GOED GESTELD VOOR TOEKOMST

dura vermeerBouwconcern Dura Vermeer heeft over 2013 een positief operationeel bedrijfsresultaat geboekt van € 3,1 miljoen (2012: € 11,1 miljoen) bij nagenoeg gelijkblijvende bedrijfsopbrengsten van € 1.033 miljoen (2012: €1.024 miljoen). Het resultaat na belasting bedroeg negatief € 5,5 miljoen tegenover positief € 3,3 miljoen in 2012 als gevolg van afwaardering grondposities en reorganisatiekosten ad € 8,6 miljoen na belasting. De solvabiliteit op basis van het eigen vermogen steeg van 27,7% in 2012 naar 28,6% in 2013. Dura Vermeer maakt bekend haar financiering van werkkapitaal en garantiefaciliteiten en van een middellange termijn lening, in totaal € 213,5 miljoen, te hebben vastgelegd in een nieuwe bankovereenkomst. De huidige financieringspositie (liquide middelen minus langlopende- en kortlopende schulden) bedraagt € 66 miljoen positief (2012: € 62 miljoen positief).

Met veel creativiteit, een sterke focus op klant en markt, een waardevol netwerk en een grote inzet en betrokkenheid van medewerkers heeft Dura Vermeer in het verslagjaar gewerkt aan speerpunten als aanpassing van de organisatie aan de gewijzigde marktomstandigheden én opschaling van het kennisniveau van de organisatie. Dit betreft toepassing van BIM- en LEAN-technieken en het inspelen op nieuwe aanbestedingsvormen als EMVI, BVP en Design & Construct. Dit betaalde zich terug in de verwerving van een groot aantal nieuwe projecten in de woningbouw, utiliteitsbouw en infrastructuur. Voorbeelden van deze recente projecten zijn de ontwikkeling van het KNSF-terrein te Muiden (1200 woningen), verduurzaming zorgvastgoed Amstelring te Amsterdam (12.000 m2), ontwikkeling Noordgebouw te Utrecht (22.700 m2 bvo), realisatie parkeergarage Lammermarkt te Leiden, renovatie Velsertunnel en aanleg N421 verbindingsweg Houten.

De markten waarin Dura Vermeer actief is, lieten een wisselend beeld zien. De woningbouw werd gekenmerkt door kleinere volumes, lage verkoopprijzen en groeiend optimisme. In onderhoud en renovatie van woningen was sprake van beperkte groei. In de utiliteitsbouw nam het volume in de nieuwbouw af ten gunste van transformatieprojecten. In de infrastructuur was voldoende werk in de kleine en middelgrote projecten, maar dit ging gepaard met scherpe prijsconcurrentie. In het algemeen is een verschuiving van activiteiten gaande van nieuwbouw- naar vervangings- en onderhoudsmarkt.

Hoogtepunten bij onze bouw- en vastgoedactiviteiten waren de oplevering van de eerste ‘nul-op-de meter’ woning in Rijswijk, de start bouw van kantoren voor AkzoNobel en Stibbe aan de Zuidas Amsterdam en de oplevering van het met vijf sterren BREEAM bekroonde bedrijfscomplex Lely in Maassluis. In onderhoud en renovatie was het ondertekenen van de Stroomversnellingsdeal (verduurzaming bestaande woningvoorraad op basis van innovatie) een enorme opsteker. In de infrastructuur werd op de Maasvlakte voor meer dan € 100 miljoen aan infrastructuur aangelegd ten behoeve van APM Terminals en uitbreiding spooremplacement. De meest duurzame start- en landingsbaan van Groningen Airport Eelde werd opgeleverd evenals de Tweede Coentunnel. Tegelijk wierpen inspanningen voor het betreden van relatief nieuwe markten als industrie, havengebieden, parkeren en hoogwaterbeschermingsprogramma’s hun vruchten af en leidde dit tot diverse successen. Het zeer uitdagende project Ruimte voor de Waal in Nijmegen is daarvan een goed voorbeeld.

Dura Vermeer maakt verder bekend een nieuwe kredietovereenkomst te hebben afgesloten inzake de financiering van werkkapitaal, het verkrijgen van garantiefaciliteiten en een middellange termijn lening ten behoeve van de gehele bedrijfsvoering, in totaal € 213,5 miljoen. Nu er voorzichtige tekenen van economisch herstel zichtbaar worden, bieden de gemaakte afspraken Dura Vermeer de ruimte om te ondernemen wanneer zich kansen en mogelijkheden in de markt voordoen. Betrokken banken zijn Rabobank, ING en NIBC.

Koloniewoning van de toekomst nog energiezuiniger dan gedacht!

De onlangs gerealiseerde koloniewoningen van de toekomst in Frederiksoord blijken in de praktijk nog energiezuiniger dan gedacht. Het bouwteam bestaande uit Bouwbedrijf Broekman vof, Installatiebedrijf Dick Sjabbens, B+O architecten, stichting Maatschappij van Weldadigheid en Cleanfield duurzaam advies heeft 5 van de 9 opgeleverde woningen een jaar lang intensief gemonitoord. Uit de monitoring blijkt dat bijna alle woningen 10% meer eigen energie opwekken dan in eerste instantie was berekend. Dit is opvallend aangezien niet alle zonnepanelen op een 100% zuidoriëntatie konden worden aangebracht, vertelt Arend Sjabbens van Installatietechniek Dick Sjabbens.

Alle woningen worden verwarmd met een warmtepomp in combinatie met vloerverwarming. Deze zorgt samen met een zonneboiler tevens voor het warme water. De onderlinge verschillen in het elektraverbruik van de warmtepomp worden grotendeels verklaard doordat een aantal woningen een hogere warmwatervraag hebben. In één van de woningen is bijvoorbeeld een stortdouche aanwezig of er wordt vaker gedouched als gevolg van de gezinssamenstelling.

Het gebouwgebonden energieverbruik van de woningen is zeer laag als gevolg van de goede bouwkundige schilisolatie en gerealiseerde kierdichting. Bouwbedrijf Broekman heeft hier in de voorbereiding veel onderzoek naar gedaan. De energiezuinige verlichting, zonnecollector en het WTW-ventilatiesysteem maken het plaatje compleet.
Het gebruikersgebonden energieverbruik van de eigen apparatuur zoals TV, computer, koelkast, etc. is dan ook erg bepalend voor het totale energieverbruik van de woning.
Een woning wordt als energieneutraal beschouwd als het al zijn gebouwgebonden energie zelf opwekt, vertelt Manuel Schoonveld van Cleanfield Duurzaam advies.
Hij is als duurzaam adviseur betrokken bij dit project. Tijdens de oplevering hebben we een blowerdoortest en thermografie meting uitgevoerd. Deze resultaten gaven al aan dat het wel goed zat, vertelt Schoonveld

Indien men het totale verbruik per woning bekijkt en de totale opwekking, dan zijn een aantal woningen zelfs energieleverend, inclusief de benodigde energie voor eigen apparatuur.
De eigenaren van deze woningen leveren per saldo energie aan het net en krijgen hier een leuke vergoeding voor.

Kortom alle woningen zijn ruimschoots gebouwgebonden energieneutraal en een aantal zelfs energieleverend!
Hiermee is de ambitie van het bouwteam naar volle tevredenheid gerealiseerd.
De potentiële kopers van de nog te bouwen koloniewoningen krijgen dus gegarandeerd een koloniewoning van de toekomst!
Voor meer informatie zie: www.koloniewoning.nl

COÖPERATIE VAN BOUWKOSTENADVIESBUREAUS LANCEERT ÉÉN MODEL VOOR BEREKENING BOUWKOSTEN EN MILIEULASTEN

rekenenDe coöperatie Bouwprojecteconomie, een samenwerkingsverband van tien onafhankelijke bouwkostenbureaus in Nederland, heeft een model ontwikkeld waarmee zowel de bouwkosten als de milieulasten van een bouwproject kunnen worden berekend. Dit is uniek voor Nederland aangezien met bestaande modellen of alleen de bouwkosten of alleen de milieueffecten berekend kunnen worden. EcoQuaestor daarentegen laat direct het verband tussen milieueffecten en bouwkosten zien en kan in alle fasen van het bouwproces, van initiatief tot realisatie, ingezet worden.

In EcoQuaestor, een model met database, sluit de berekening van de materiaalgebonden milieulasten aan op de internationale EPD-systematiek (Environmental Product Declarations).
De milieugegevens in EcoQuaestor worden gepresenteerd als ecokosten en als CO2-footprint van bouwdelen, die zijn geordend volgens de elementenindeling van NEN 2699. Op het detailniveau van afzonderlijke materialen worden de gegevens ook gepresenteerd in de ordening van het STABU-bestek.

Integrale aanpak
Doordat milieueffecten zich op veel onderdelen van een gebouw manifesteren, blijft het lastig om de beperking van verschillende soorten milieulasten op een afgewogen manier in een bouwproject in te brengen. Daarom is EcoQuaestor zo opgezet, dat de besluitvorming over de milieulast van bouwen, onderhoud en energiegebruik in samenhang kan plaatsvinden. Ook de kosteneffecten van de mogelijke keuzes in verband met het milieu zijn in de EcoQuaestor-aanpak geïntegreerd. Door aansluiting op de elementenindeling van NEN 2699 is EcoQuaestor bovendien voor professionals in de bouw relatief gemakkelijk toe te passen in het ontwerptraject van bouwprojecten. De integratie van de STABU-systematiek sluit vervolgens goed aan bij de contractvorming tussen vragende en uitvoerende partijen in de bouw. Op de geheel vernieuwde website www.EcoQuaestor.nl vindt men alle informatie over het model en de werkwijze. Tevens zijn een carrousel met referentieprojecten en een benchmark opgenomen.

Coöperatie van bouwkostendeskundigen
De noodzaak van het verminderen van het energiegebruik voor verwarming en koeling van gebouwen is in Nederland algemeen geaccepteerd. Ondertussen is de milieulast van het materiaalgebruik bij de bouw minstens zo groot als die van dat energieverbruik. Toch komt de aanpak van dit milieuprobleem in Nederland niet van de grond. Met EcoQuaestor wil de coöperatie Bouwprojecteconomie informatie bij professionals in de bouw over de milieueffecten van materialen vergroten. Daarbij richt men zich vooral ook op de bouwkostendeskundigen in Nederland. Juist bouwkostendeskundigen zijn getraind in het inventariseren en geven van kosten/kwaliteitsadviezen over bouwdelen en materialen in alle stadia van het bouwproces (van initiatief tot uitvoering). Met behulp van de EcoQuaestor-aanpak kunnen zij gedegen advies geven over beperking van milieulasten in projecten. Door vervolgens de kennis over de milieuproblematiek in de bouw met elkaar te delen, wordt een bijdrage geleverd aan de oplossing van het probleem. Een eerste aanzet tot de opstart van kennisdeling op het gebied van milieueffecten in de bouw is al gegeven binnen de NVBK (Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen), waar alle tien de leden van de coöperatie Bouwprojecteconomie bij aangesloten zijn.

Nieuwsbrief
Sociale Media
Volg duurzaam vastgoed op Twitter Volg duurzaam vastgoed op facebook Volg duurzaam vastgoed op facebook
Experts
Toren windmolens De gebouwde omgeving is goed voor circa 30% van de uitstoot van CO2. Het is daarom van belang dat duurzaamheid van vastgoed hoog op de agenda wordt geplaatst en dat alle duurzame maatregelen ook in de praktijk worden toegepast. Bij Duurzaamheid behoren niet alleen duurzame oplossingen en maatregelen ook dient er rekening gehouden te worden met de economische levensduur, terug verdientijd en de technische levensduur.