U wilt een pand verduurzamen?
Met de verduurzamingscalculator kunt u eenvoudig een indicatie van de kosten van de verduurzaming van uw pand berekenen. Klik hier om te starten.
Welk Duurzaamheidslabel?
Geef door middel van eenvoudige vragen aan welke duurzaamheidsaspecten van belang voor u zijn en zie welke labels het best aansluiten bij uw wensen. Doe de duurzaamheidslabel check hier.
Partners

Duurzame evenementen

Duurzame Projecten

Heeft u informatie over een of uw eigen duurzame project?
Stuur ons de projectinformatie op via contact op.

Impuls verduurzamen woningen in de Achterhoek

verduurzamenStichting Achterhoek Duurzaam Verbouwen (ADV) is een project van de Achterhoek Agenda 2020. De stichting spant zich samen met haar partners in om het verduurzamen en energiezuinig maken van woningen in de Achterhoek een plinke impuls te geven. Het doel is een duurzame toekomst, waarbij inwoners flink op energielasten kunnen besparen.

Duurzame oplossingen en energiebesparing
De onafhankelijke netwerkorganisatie helpt bewoners, ondernemers en leveranciers bij duurzame oplossingen in combinatie met energiebesparing. ADV geeft voorlichting, vormt het centrale loket en zorgt er met een gedegen begeleiding voor dat projecten op een deskundige manier worden uitgevoerd.

Investeringsimpuls 70 miljoen
De ambitie is om tot 2015 1.600 huur- en 2.200 particuliere woningen, 400 bedrijfsgebouwen en vijf procent van het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. Dat bevordert een betere leefomgeving, biedt bedrijfseconomische voordelen en is goed voor de werkgelegenheid. De investeringsimpuls van ruim zeventig miljoen euro van de provincie Gelderland heeft voor een verdere versterking van het partnerschap gezorgd.

Projecten
Woningcorporaties hebben samen met ADV al veel woningen aangepakt in het kader van groot onderhoud of renovatie. Dat leidde meestal tot een flinke verbetering van het energielabel. De wijk ‘de Hazelder’ in Winterswijk met 26 huurwoningen en 44 particuliere woningen, was pilotproject.

De eerste vervolgprojecten zijn al in voorbereiding, in samenwerking met ProWonen. De andere corporaties zullen snel volgen.

Eerste BREEAM-NL Sloop en Demontage project

sloo[pStichting Woonbedrijf SWS.Hhvl en Heijmans hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de vervangende nieuwbouwwerkzaamheden van de Airey-flats aan de Karel de Grotelaan in Eindhoven. Het betreft een Design, Build & Maintain opgave voor de realisatie van 56 appartementen, 12 zorgappartementen en 14 rijwoningen voor `Groene Huurders’ met een duurzame woon- en leefambitie. Het is het eerste project in Nederland dat volgens het BREEAM-NL Sloop en Demontage certificaat wordt uitgevoerd. Het contract werd ondertekend door Ingrid de Boer, algemeen directeur van Woonbedrijf en Jeroen de Bekker, directeur Heijmans Woningbouw.

Nieuwe contractvorm
Heijmans neemt ook het onderhoud af van de 82 woningen voor de duur van 15 jaar. In deze geintegreerde contractvorm zijn ontwerp, uitvoering, exploitatie en onderhoud optimaal op elkaar afgestemd. Middels de open inschrijving wordt veel ruimte gegeven aan Heijmans om met nieuwe ideeen te komen, gericht op het behalen van de bepaalde doelstellingen. Het voordeel van deze manier is dat de totale kosten, bekeken over de levensduur van een gebouw, lager uitpakken. Deze samenwerkingsvorm is in de woningbouw echter nog relatief nieuw.

Nieuwe doelgroep
Woonbedrijf heeft de Airey-wijk, waar de vervangende nieuwbouw onderdeel van uitmaakt, uitgeroepen tot groene proeftuin om duurzame producten en technieken toe te passen. Een grote groep belangstellende `Groene Huurders’ heeft zich bij Woonbedrijf gemeld. Hun wensen en eisen vormen een belangrijk uitgangspunt in het ontwikkel- en ontwerpproces. Groene Huurders worden intensief begeleid in het ontwerpproces en hun keuzes voor duurzame producten. Inmiddels wordt in afstemming met de `Groene Huurders’ gewerkt aan de eerste schetsontwerpen voor hun nieuwe woning.

Ingrid de Boer, algemeen directeur van Woonbedrijf: ”Het meest duurzame aan dit project is de manier waarop we samen met de toekomstige huurders de nieuwbouw ontwikkelen. Naast deze klantgestuurde manier van samenwerken gaan we bij dit project ook innovatieve technieken toepassen om energie te besparen. We testen straks tenminste twee systemen die duurzame energie leveren. Dit contract met Heijmans is ook duurzaam want tot 15 jaar na de bouw verzorgt Heijmans het onderhoud aan de woningen. Zodat het gebouw in topvorm blijft en onze huurders er prettig kunnen wonen.”

Eerste BREEAM-NL Sloop en Demontage project
De sloop van de portiek- en rijwoningen aan de Karel de Grotelaan wordt volledig uitgevoerd volgens de definitieve duurzaamheidsrichtlijnen van BREEAM. Het project behaalt hiermee als eerste in Nederland het BREEAM-NL Sloop en Demontage certificaat. Doel van BREEAM is het verduurzamen van de bebouwde omgeving. Het biedt opdrachtgever, opdrachtnemer en eindgebruiker meer inzicht in de duurzaamheidsprestaties van de sloop van een project. Na de sloop van de gebouwen aan de Karel de Grotelaan wordt meer dan 90% van de vrijkomen materialen hergebruikt. Het belangrijkste deel daarvan bestaat uit hout, ijzerwerk, CV-leidingen en gebroken puin. Het hout komt straks o.a. terug in het meubilair in de buitenruimte en de plantenbakken.

Voortgang
Op 11 februari is gestart met de sloop. De sloopwerkzaamheden zijn eind maart gereed. De start van de nieuwbouw staat gepland op begin 2015. Woonbedrijf en Heijmans verwachten het nieuwbouwplan eind 2015 op te leveren.

Groene kerk in Eefde

kerk eefdeDe Ontmoetingskerk in Eefde voert voortaan het landelijk predicaat ‘groene kerk’.  De kerkenraadsvoorzitter bevestigde een gelijknamig bordje aan de kerkmuur. De protestantse gemeenschap geeft daarmee aan de komende jaren veel werk te zullen maken van het begrip duurzaamheid, dat behalve energiezuinig gedrag ook de bestrijding van armoe en onrecht omvat.

Groene kerken actie
Eefde maakt deel uit van een veertigtal Nederlandse PKN-gemeenten die meedoen aan de groene kerken actie. Zij verplichten zich jaarlijks flinke stappen te zetten in het proces van verduurzaming. In Eefde heeft de kerk de afgelopen jaren stappen gezet met gebruikmaking van dakisolatie, energiearme lampen en fairtrade producten.

Zonnepanelen op het dak
Een beleidsplan voor verdere verduurzaming is in ontwikkeling. Men denkt daarbij onder meer aan het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de kerk.

Wageningers plaatsen zonnepanelen op andermans dak

MannheimIn Wageningen heeft een groep bewoners de energiecoöperatie Wageningen op Zon opgericht. Gezamenlijk willen ze groene stroom opwekken voor eigen gebruik met zonnepanelen op een dak in de buurt.

Zonnepanelen op andermans dak
Volgens de initiatiefnemers van Wageningen op Zon Frank Zegers, Willem van Roemsdijk en Wolf Bierens is de aftrek voor zonnepanelen op een eigen dak 14 eurocent per kiloWattuur (kWh). Als de zonnepanelen op andermans dak zijn geplaatst bedraagt dat 9 cent per kWh. Met de verkoop van de stroom aan het elektriciteitsbedrijf wordt met aftrek van kosten, ongeveer 5 cent per kWh verdiend. Samen zorgt dit ervoor dat het bedrag op 14 eurocent per kWh uitkomt.

Zondeel kopen
De initiatiefnemers zijn op dit moment in gesprek met een aantal eigenaren van grote daken om afspraken te maken over de plaatsing van zonnepanelen. Wageningers kunnen hier een aandeel, of terwijl ‘zondeel’ in kopen. Men weet nog niet precies wat een zondeel gaat kosten. De initiatiefnemers streven erna de eerste stroom dit jaar nog op te wekken.

Sinds 1 januari is het mogelijk om belasting terug te krijgen voor deze manier van energiewinning. Er bestond al een belastingaftrek voor het opwekken van stroom met zonnepanelen op het eigen dak.

Transformatie ‘De Hulk’ nadert voltooiing

De Hulk transformatie bijna voltooidKantoorgebouw De Hulk in Almere Haven heeft het afgelopen jaar een transformatie ondergaan. Op 1 juni vorig jaar is gestart met de enorme operatie om één van de oudste gebouwen van Almere te transformeren van kantoorpand naar woonruimte. Duurzaamheid stond bij de renovatie voorop. Medio juli wordt het pand opgeleverd en aansluitend verhuurd. Het is één van de projecten waarmee de Alliantie Almere Haven vitaliseert.

In het markante gebouw zijn 27 sociale huur-appartementen gerealiseerd. Deze zijn inmiddels aangeboden op woningnet. Zo kunnen de woningen meteen na de oplevering in juli verhuurd worden. De tweekamer appartementen hebben allemaal een royaal balkon op het zuiden. De bergingen hebben een groen uiterlijk gekregen. De Hulk heeft ook een nieuw trappenhuis en een nieuwe entree.

Het gebouw is letterlijk en figuurlijk voorzien van groene dakbedekking. Er is sedum aangebracht, een soort vetplant die bovenop de dakbedekking groeit. Hierdoor wordt het regenwater niet zomaar in het riool weggespoeld. Het werkt luchtzuiverend, want de planten nemen de CO-2 uitstoot op en filteren die. Het heeft zelfs een isolerende waarde. Dat betekent koel in de zomer en minder verwarming in de winter. En het absorbeert geluid van de omgeving.

Ook andere maatregelen hebben het pand duurzaam gemaakt, zo zijn er zonneboilers gebruikt. De nieuwe appartementen hebben allemaal energielabel A. Het pand is in 1977 gebouwd, en was eerder niet geïsoleerd en voorzien van enkel glas. Welk label het pand voor de renovatie had is niet bekend, omdat het om een kantoorgebouw gaat.

De Alliantie is heel nauw betrokken bij Almere Haven. Maarten Pel, directeur van de Alliantie: “Het ombouwen van de Hulk is één van de vele ontwikkelingen in Almere Haven. Het oudste deel van Almere wordt weer vitale plek waar het goed wonen en leven is. Almere Haven is enorm in beweging. Het stadsdeel biedt een enorme mix van kunst, cultuur, levendigheid. Je vindt er verleden en toekomst bij elkaar. Heel bijzonder. Door kantoorruimte om te bouwen naar woonruimte pakken we de leegstand van kantoren heel direct aan en creëren we kansen voor nieuwe bewoners in een mooie levendige wijk.”

Architect Rik Lagerwaard uit Amersfoort tekende voor het ontwerp. In mei 2013 wordt het gebouw opgeleverd. Het gebouw dankt zijn bijzondere naam aan haar vorm. De vorm van het gebouw doet denken aan een historisch vrachtschip dat een ‘hulk’ wordt genoemd.

Nieuwbouw duurzaam kantoorpand Doetinchem

Wevers-groot-1PRIMA werd gevraagd door Accountantskantoor Kroese Wevers te Doetinchem om het volledige interieur van het nieuw te bouwen kantoorpand te realiseren. De uitstraling moet passen bij de positionering van Kroese Wevers en bovendien aansluiten bij het Nieuwe Werken. Daarnaast staan vertrouwelijkheid en privacy voor klanten hoog in het vaandel.

Kroese Wevers besloot om een nieuw kantoorpand te bouwen op Stationspoort te Doetinchem. Bij de ontwikkeling van dit pand staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Het pand moest voldoen aan de duurzaamheidscriteria van BREEAM.

BREEAM is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidsprestatie van een gebouw te bepalen. Een onderdeel waar ook PRIMA terdege rekening mee moet houden bij de inrichting van het pand. We moeten certificaten aanleveren van elk gebruikt materiaal zodat er aangetoond kan worden dat deze voldoet aan de duurzaamheid- en milieueisen. En dit geldt niet alleen voor bijvoorbeeld lijm en verf maar ook voor het kantoormeubilair of de akoestieknorm van plafonds.

Het gebouw is opgeleverd met een BREEAM Very Good certificaat.

Bron: PRIMA

Gemeente Zwolle verduurzaamd Stadhuis en Stadskantoor

stadhuis zwolleHet Stadskantoor en het Stadhuis worden energiezuiniger gemaakt. Hierdoor kan het stadhuis van energielabel F naar energielabel A promoveren. “Dit is niet alleen goed voor het terugdringen van de energiekosten, maar ook voor een prettiger werkomgeving voor de medewerkers”, aldus wethouder Erik Dannenberg.
Stadhuis

Stadhuis
De aanpassingen aan het Stadhuis bestaan uit het vervangen van het enkel glas door HR++ glas, in combinatie met warmtekoude-opslag, een nieuwe koelmachine en CV-ketel. De laatste twee zijn na veertig jaar gebruik ook hard aan vervanging toe. De besparing op het gasverbruik is circa 82.000 m3 en voor elektra 54.700 kWh per jaar. De energielasten voor het Stadhuis worden naar verwachting 52.000 euro per jaar lager.
Stadskantoor

Stadskantoor
In het Stadskantoor zijn de aanpassingen minder fors. De koeling in de serverruimte wordt vervangen door een warmtepomp die de door de opgestelde apparatuur geproduceerde warmte uit de ruimte haalt en vervolgens teruggeeft aan de CV- installatie. Daarnaast worden de ventilatieroosters in de ramen dichtgezet, omdat deze storen op de klimaatinstallatie. Deze maatregelen leveren voor het Stadskantoor jaarlijks een besparing op van 43.000 m3 gas en 10.500 kWh op elektra. De energielasten dalen met € 25.000,- per jaar. De CO2-reductie bedraagt voor de gebouwen gezamenlijk 242 ton per jaar.

“Duurzaamheid is voor de gemeente Zwolle erg belangrijk. Door onze eigen gebouwen aan te passen laten we dat ook zien. Dit najaar start het college bovendien een onderzoek hoe alle gemeentelijke gebouwen duurzamer gemaakt kunnen worden”, zegt Dannenberg.

INNOVATIE, DUURZAAMHEID EN SPORT IN NIEUW TRANSPORTIUM

transportiumTwee 400 meter ijsbanen, een topmedisch centrum, een hotel, innovatieve bedrijven, duurzame ontwikkeling en een uitstekende bereikbaarheid. Dat is het unieke concept voor het TranSportium, gelegen langs Rijksweg A12 tussen Zoetermeer en Bleiswijk. Het centrum wordt de nieuwe economische motor voor de Randstad en biedt een platform voor innovatie met internationale allure. Het TranSportium is een plan van bouwconcern Dura Vermeer, technologiebedrijf Siemens Nederland en advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV. Een plan dat in de race is als nieuwe topsportlocatie van de KNSB en NOC*NSF en zal Nederland op de kaart zetten als moderne topsportnatie.

Het TranSportium is meer dan een sportlocatie. Het is een centrum voor innovatie en duurzaamheid, gedragen door de top- en breedtesport en ondersteund door bereikbaarheid. Bedrijven en instanties met de thema’s voeding, wetenschappelijk onderzoek en gezondheidszorg worden samengebracht met sport. En sport is niet alleen ijssport, maar er komen ook faciliteiten voor meerdere indoorsporten zoals turnen, basketbal, zaalvoetbal, atletiek, etc. Innovatie van de sporten en een interactieve beleving van de sporten voor het publiek maken onderdeel uit van het concept. Alles komt samen in een centraal gedeelte van het TranSportium dat Avenue of Innovation heet, een plek die ook zeer aantrekkelijk is voor het bezoekend publiek.
De samenwerkende bedrijven hebben elk op hun eigen terrein veel nationale en internationale ervaring. Bouwconcern Dura Vermeer is een topspeler in de Nederlandse bouwindustrie met grote ervaring in de ontwikkeling en realisatie van complexe en duurzame bouwprojecten. Siemens is een internationale technologische wereldspeler op het gebied van duurzame energie, grote sportprojecten, medische beeldvorming & diagnostiek en gebouwentechniek.
Royal HaskoningDHV is een toonaangevend internationaal advies- en ingenieursbureau dat wereldwijd projecten uitvoert op onder andere het gebied van gebouwen en stadions, infrastructuur, planning en transport. De drie bedrijven hebben de afgelopen decennia al nauw met elkaar samengewerkt en weten wat zij aan elkaar hebben. Deze samenwerking vormt de basis van vertrouwen die bij een dergelijk ambitieus project onontbeerlijk is.

Het TranSportium is een van de drie projecten dat meedingt in de tender van de KNSB en NOC*NSF voor de ‘Schaatsaccommodatie voor de Topsport’, zoals die onlangs is uitgeschreven. Het besluit over welke locatie voor Nederlandse topsporters en talenten in het langebaanschaatsen, shorttrack en kunstschaatsen vanaf 2016 de internationale topwedstrijden mag huisvesten, wordt 28 mei van dit jaar genomen. De initiatiefnemers van het TranSportium menen dat hun concept de beste kansen maakt, juist ook omdat naast de topfaciliteit de ambitie verder reikt dan alleen de schaatssport.

Het TranSportium vereist een investering van ruim EUR 200 miljoen. De drie samenwerkende bedrijven hebben een solide businessplan opgesteld met een gezonde exploitatie waarvoor ook,
gezien de uitstraling, investeerders belangstelling tonen. Het project wordt volledig privaat gefinancierd.

Job Dura, bestuursvoorzitter van Dura Vermeer noemt het TranSportium een voorbeeld van de innovatiekracht van Nederland. “Sport, onderwijs, wetenschap en bedrijfsleven worden op nog niet eerder vertoonde wijze met elkaar verbonden in een uniek concept dat zal bijdragen aan de economische ontwikkeling van ons land.”
Volgens Ab van der Touw, bestuursvoorzitter van Siemens Nederland, is de aanpak bij het Transportium uniek in de bouwwereld. “We starten als betrokken bedrijven gezamenlijk vanaf het begin en kunnen technologie en innovaties direct inbrengen, in plaats van achter in het proces. Dit maakt het project zeer krachtig en zal tot een duurzaam en technologisch hoogstandje leiden.”
Erik Oostwegel, vice-voorzitter Raad van Bestuur Royal HaskoningDHV: “Het innovatieve concept van het Transportium heeft grote allure.Het centrum zal vanuit sportief én economisch opzicht een enorme bijdrage leveren aan Nederland. Dat is helemaal in lijn met ons motto Enhancing Society Together. Samen met onze partners zijn we een sterk team dat goed staat opgesteld om zo’n geïntegreerd project aan te pakken.”

Schiphol in rap tempo duurzaam

Energielabel A voor B-pier

Verduurzaming staat hoog op de agenda van luchthaven Schiphol. Het doel is om in 2020 20% van het eigen energieverbruik duurzaam op te wekken.
Zo werkt men hard aan het verbeteren van de luchtkwaliteit, gaat men verantwoord om met energie en is men druk met het vergroten van de duurzame bereikbaarheid van Schiphol. Onlangs kreeg Schiphol voor haar B-pier een energielabel A vanwege de energiezuinige status van het gebouw.

Duurzame pier
Passagiers die op luchthaven Schiphol aankomen of vertrekken, bewegen zich van/naar de vliegtuigen door diverse pieren. In de pieren zijn naast wachtruimten en technische ruimten ook kantoren gevestigd. Om een acceptabel binnenklimaat in de diverse gebouwen en pieren van Schiphol te realiseren, worden de ruimten goed geconditioneerd en wordt gezorgd voor voldoende luchtverversing. Afhankelijk van de ruimteluchtconditie wordt er voornamelijk gekoeld of verwarmd. De 14.500 m2 grootte B-pier is gebouwd in 1998. De energieopwekking bestaat uit een warmte- en koudeopslag en gebruik van warmtepompen. DWA-er Stefan Schreij verzorgde de energielabeling en stelde vast dat de pier label A heeft. Daarnaast is DWA verantwoordelijk voor het monitoren van de energiecentrales van de B-pier en de energiekostenverrekening met huurders van schipholgebouwen.

Installatiemanagement en trouble shooting
DWA levert haar technische support voor het optimaal functioneren van de installatie in de B-pier. Daarvoor maken wij gebruik van het door onszelf ontwikkelde programma Monavisa. Deze software wordt op Schiphol ingezet om 24/7 het energiegebruik en component falen te monitoren. De meldingen van Monavisa worden door onze trouble shooter Pieter Mensink gebruikt voor de verbetering van bedrijfsvoering door aanpassing van onder andere de regelstrategie.

Bron: DWA.nl

Duurzaam Project Uitgelicht: NIBC Bank

De NIBC Bank NV gevestigd in Den Haag gaat hun kantoor duurzaam renoveren. Het kantoor bestaat uit een gebouwencomplex van zes verschillende gebouwen met verschillende bouwstijlen en omvat ca. 26.000 m².

Labelstap van G naar label B
De organisatie streeft er naar om het energielabel te verlagen van een label G naar label B. De totale CO2-reductie zal ongeveer 42% bedragen ten opzichte van de huidige situatie. Hiervoor wordt een warmte- en koude bodemopslagsysteem geïmplementeerd, waarbij warmtepompen de basis vormen van de warmteopwekking. HR-ketels zullen het restant van de verwarming verzorgen. Daarnaast wordt hoogfrequente verlichting en LED-verlichting toegepast. Deze worden voorzien van daglichtregeling en aanwezigheidsdetectie.

Haalbaarheidsstudie
NIBC Bank NV heeft in het kader van milieuverantwoordelijk ondernemen aangegeven het totale energieverbruik en de CO2-uitstoot van het complex te willen verminderen. De organisatie heeft daarom INNAX gevraagd een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar energiebesparende en duurzame maatregelen voor het gebouwencomplex, zodanig dat het energielabel aanzienlijk kan worden verbeterd. Waarmee dus een significante besparing op de CO2-uitstoot gerealiseerd kan worden.

Werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties
Voor de aanpassing van de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties, heeft INNAX het installatietechnisch ontwerp verzorgd. De energiebesparende en duurzame maatregelen worden op basis hiervan doorgevoerd. Vervolgens heeft INNAX dit ontwerp uitgewerkt naar een installatietechnisch bestek, de prijs- en contractvorming en de uitvoeringsbegeleiding verzorgd.

Opdrachtgever: NIBC Bank NV, Den Haag
Opdracht: Ontwerp installaties
Omvang: 26.000 m², 6 gebouwen
Bijzonderheden: WKO-installatie
Koelplafonds
LED-verlichtingsarmaturen
Zonneboiler
Luchtbehandelingskasten met warmteterugwinning
Gevelelementen met HR++glas en geïsoleerde panelen

Bron: INNAX.nl

Nieuwsbrief
Sociale Media
Volg duurzaam vastgoed op Twitter Volg duurzaam vastgoed op facebook Volg duurzaam vastgoed op facebook
Experts
Toren windmolens De gebouwde omgeving is goed voor circa 30% van de uitstoot van CO2. Het is daarom van belang dat duurzaamheid van vastgoed hoog op de agenda wordt geplaatst en dat alle duurzame maatregelen ook in de praktijk worden toegepast. Bij Duurzaamheid behoren niet alleen duurzame oplossingen en maatregelen ook dient er rekening gehouden te worden met de economische levensduur, terug verdientijd en de technische levensduur.