U wilt een pand verduurzamen?
Met de verduurzamingscalculator kunt u eenvoudig een indicatie van de kosten van de verduurzaming van uw pand berekenen. Klik hier om te starten.
Welk Duurzaamheidslabel?
Geef door middel van eenvoudige vragen aan welke duurzaamheidsaspecten van belang voor u zijn en zie welke labels het best aansluiten bij uw wensen. Doe de duurzaamheidslabel check hier.
Partners

Duurzame evenementen

Energieneutraal bouwen is de toekomst

energieneutraalEnergieneutraal bouwen heeft de toekomst. In de komende jaren gaat Nederland steeds energiezuiniger bouwen. Dat ligt vast in Europees en Nederlands overheidsbeleid. Het doel is (bijna) energieneutraal te zijn in 2020.

Ten opzichte van standaard nieuwbouw biedt zeer energiezuinig en energieneutraal bouwen nu al een marktvoordeel.Bij renovaties leveren vergaande energiebesparingsmaatregelen ook belangrijke voordelen op. Woningen en gebouwen kunnen de concurrentie weer aan en de huisvestingskosten blijven betaalbaar voor de gebruiker.

Subsidiemogelijkheden
Voor energieneutraal bouwen is geen afzonderlijke subsidie. Enkele andere subsidies, bijvoorbeeld voor een lage EPC en duurzame energieopwekking, kunnen soms ook voor energieneutraal bouwen gebruikt kunnen worden. Ook schrijft het programma EnergieSprong van Platform31 tenders uit voor zeer energiezuinige projecten.

 

 

Calipso bijna voltooid. Eerste paal ontmoetingsruimte wordt geslagen.

calipsoOp donderdag 24 april, om 9.30 uur wordt de eerste paal geslagen voor de ontmoetingsruimte van Calipso in het Homeruskwartier in Almere Poort. Dit gemeenschappelijke gebouw maakt deel uit van de Stichting Calipso, een woonvorm voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking.
De ontmoetingsruimte verbindt de twee rijen appartementen die bijna afgebouwd zijn en maakt van de gemeenschappelijke tuin een binnentuin.

Ruim zes en een half jaar geleden besloten enkele ouders van een kind met een verstandelijke beperking een wooninitiatief te starten. Uiteindelijk is dit initiatief uitgegroeid tot een woongroep, waarvan in 13 woningen 26 bewoners een appartement zullen krijgen. Vier van de 26 appartementen zijn bouwkundig geschikt gemaakt voor bewoners die rolstoel gebonden zijn.

Stichting Amerpoort heeft met het bestuur van Calipso een zorgovereenkomst gesloten en gaat de zorg verlenen. Amerpoort werft en selecteert op dit moment de benodigde medewerkers.

Woningcorporatie de Alliantie realiseert de nieuwbouw van Calipso. De appartementen worden aan de bewoners verhuurd. De bouw van de ontmoetingsruimte is het sluitstuk van de totale bouw voor woongroep Calipso.

Voor het merendeel zijn de appartementen vergeven, maar er zijn nog een paar appartementen beschikbaar. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de Stichting Calipso. Op de website van Calipso vindt u de benodigde informatie: www.woongroepcalipso.nl. Medio juli/augustus zullen bewoners hun appartement gaan betrekken.

De realisatie van het project is mede mogelijk gemaakt door medewerking van de Alliantie en vele sponsoren.

Voorlichting over duurzaamheid voor inwoners Oude Pekela

pekelaDeze week trad de Coöperatie Pekela Duurzaam naar buiten met een Energie en Duurzaamheidsmarkt in winkelcentrum “De Helling” te Oude Pekela.

De markt werd geopend door wethouder Anneke Duit met het indrukken van een knop die de verlichting deed branden van de nieuwste duurzame cv ketel. De wethouder gaf het goede voorbeeld door vervolgens lid van de Coöperatie te worden door het zetten van de handtekening onder haar inschrijvingsformulier.

Revolutionaire kleine windmolen
De bewoners hadden de mogelijkheid zich te laten voorlichten inzake duurzaam bouwen, isolatiemogelijkheden, zonnepanelen, slim wonen, verlichting, stoken met hout enzovoorts. De aangekondigde revolutionaire kleine windmolen was vanwege onderhoud helaas niet te bewonderen.

Burgerinitiatief
Pekela Duurzaam is een burgerinitiatief. Deze is in het leven geroepen, omdat de energiesector in beweging is. De prijzen rijzen de pan uit en groene energie blijkt niet groen te zijn.

Doordat het economische verantwoord is geworden om zelf energie met zonnepanelen te produceren, zijn er overal in Nederland lokale initiatieven ontstaan met het doel om gezamenlijk zonnepanelen en/of groene energie in te kopen of te produceren. De cooperatie vindt het ook belangrijk om als Pekela, via Pekela Duurzaam, mee te doen aan deze beweging.

 

DURA VERMEER HANDHAAFT OMZET EN STAAT GOED GESTELD VOOR TOEKOMST

dura vermeerBouwconcern Dura Vermeer heeft over 2013 een positief operationeel bedrijfsresultaat geboekt van € 3,1 miljoen (2012: € 11,1 miljoen) bij nagenoeg gelijkblijvende bedrijfsopbrengsten van € 1.033 miljoen (2012: €1.024 miljoen). Het resultaat na belasting bedroeg negatief € 5,5 miljoen tegenover positief € 3,3 miljoen in 2012 als gevolg van afwaardering grondposities en reorganisatiekosten ad € 8,6 miljoen na belasting. De solvabiliteit op basis van het eigen vermogen steeg van 27,7% in 2012 naar 28,6% in 2013. Dura Vermeer maakt bekend haar financiering van werkkapitaal en garantiefaciliteiten en van een middellange termijn lening, in totaal € 213,5 miljoen, te hebben vastgelegd in een nieuwe bankovereenkomst. De huidige financieringspositie (liquide middelen minus langlopende- en kortlopende schulden) bedraagt € 66 miljoen positief (2012: € 62 miljoen positief).

Met veel creativiteit, een sterke focus op klant en markt, een waardevol netwerk en een grote inzet en betrokkenheid van medewerkers heeft Dura Vermeer in het verslagjaar gewerkt aan speerpunten als aanpassing van de organisatie aan de gewijzigde marktomstandigheden én opschaling van het kennisniveau van de organisatie. Dit betreft toepassing van BIM- en LEAN-technieken en het inspelen op nieuwe aanbestedingsvormen als EMVI, BVP en Design & Construct. Dit betaalde zich terug in de verwerving van een groot aantal nieuwe projecten in de woningbouw, utiliteitsbouw en infrastructuur. Voorbeelden van deze recente projecten zijn de ontwikkeling van het KNSF-terrein te Muiden (1200 woningen), verduurzaming zorgvastgoed Amstelring te Amsterdam (12.000 m2), ontwikkeling Noordgebouw te Utrecht (22.700 m2 bvo), realisatie parkeergarage Lammermarkt te Leiden, renovatie Velsertunnel en aanleg N421 verbindingsweg Houten.

De markten waarin Dura Vermeer actief is, lieten een wisselend beeld zien. De woningbouw werd gekenmerkt door kleinere volumes, lage verkoopprijzen en groeiend optimisme. In onderhoud en renovatie van woningen was sprake van beperkte groei. In de utiliteitsbouw nam het volume in de nieuwbouw af ten gunste van transformatieprojecten. In de infrastructuur was voldoende werk in de kleine en middelgrote projecten, maar dit ging gepaard met scherpe prijsconcurrentie. In het algemeen is een verschuiving van activiteiten gaande van nieuwbouw- naar vervangings- en onderhoudsmarkt.

Hoogtepunten bij onze bouw- en vastgoedactiviteiten waren de oplevering van de eerste ‘nul-op-de meter’ woning in Rijswijk, de start bouw van kantoren voor AkzoNobel en Stibbe aan de Zuidas Amsterdam en de oplevering van het met vijf sterren BREEAM bekroonde bedrijfscomplex Lely in Maassluis. In onderhoud en renovatie was het ondertekenen van de Stroomversnellingsdeal (verduurzaming bestaande woningvoorraad op basis van innovatie) een enorme opsteker. In de infrastructuur werd op de Maasvlakte voor meer dan € 100 miljoen aan infrastructuur aangelegd ten behoeve van APM Terminals en uitbreiding spooremplacement. De meest duurzame start- en landingsbaan van Groningen Airport Eelde werd opgeleverd evenals de Tweede Coentunnel. Tegelijk wierpen inspanningen voor het betreden van relatief nieuwe markten als industrie, havengebieden, parkeren en hoogwaterbeschermingsprogramma’s hun vruchten af en leidde dit tot diverse successen. Het zeer uitdagende project Ruimte voor de Waal in Nijmegen is daarvan een goed voorbeeld.

Dura Vermeer maakt verder bekend een nieuwe kredietovereenkomst te hebben afgesloten inzake de financiering van werkkapitaal, het verkrijgen van garantiefaciliteiten en een middellange termijn lening ten behoeve van de gehele bedrijfsvoering, in totaal € 213,5 miljoen. Nu er voorzichtige tekenen van economisch herstel zichtbaar worden, bieden de gemaakte afspraken Dura Vermeer de ruimte om te ondernemen wanneer zich kansen en mogelijkheden in de markt voordoen. Betrokken banken zijn Rabobank, ING en NIBC.

Koloniewoning van de toekomst nog energiezuiniger dan gedacht!

De onlangs gerealiseerde koloniewoningen van de toekomst in Frederiksoord blijken in de praktijk nog energiezuiniger dan gedacht. Het bouwteam bestaande uit Bouwbedrijf Broekman vof, Installatiebedrijf Dick Sjabbens, B+O architecten, stichting Maatschappij van Weldadigheid en Cleanfield duurzaam advies heeft 5 van de 9 opgeleverde woningen een jaar lang intensief gemonitoord. Uit de monitoring blijkt dat bijna alle woningen 10% meer eigen energie opwekken dan in eerste instantie was berekend. Dit is opvallend aangezien niet alle zonnepanelen op een 100% zuidoriëntatie konden worden aangebracht, vertelt Arend Sjabbens van Installatietechniek Dick Sjabbens.

Alle woningen worden verwarmd met een warmtepomp in combinatie met vloerverwarming. Deze zorgt samen met een zonneboiler tevens voor het warme water. De onderlinge verschillen in het elektraverbruik van de warmtepomp worden grotendeels verklaard doordat een aantal woningen een hogere warmwatervraag hebben. In één van de woningen is bijvoorbeeld een stortdouche aanwezig of er wordt vaker gedouched als gevolg van de gezinssamenstelling.

Het gebouwgebonden energieverbruik van de woningen is zeer laag als gevolg van de goede bouwkundige schilisolatie en gerealiseerde kierdichting. Bouwbedrijf Broekman heeft hier in de voorbereiding veel onderzoek naar gedaan. De energiezuinige verlichting, zonnecollector en het WTW-ventilatiesysteem maken het plaatje compleet.
Het gebruikersgebonden energieverbruik van de eigen apparatuur zoals TV, computer, koelkast, etc. is dan ook erg bepalend voor het totale energieverbruik van de woning.
Een woning wordt als energieneutraal beschouwd als het al zijn gebouwgebonden energie zelf opwekt, vertelt Manuel Schoonveld van Cleanfield Duurzaam advies.
Hij is als duurzaam adviseur betrokken bij dit project. Tijdens de oplevering hebben we een blowerdoortest en thermografie meting uitgevoerd. Deze resultaten gaven al aan dat het wel goed zat, vertelt Schoonveld

Indien men het totale verbruik per woning bekijkt en de totale opwekking, dan zijn een aantal woningen zelfs energieleverend, inclusief de benodigde energie voor eigen apparatuur.
De eigenaren van deze woningen leveren per saldo energie aan het net en krijgen hier een leuke vergoeding voor.

Kortom alle woningen zijn ruimschoots gebouwgebonden energieneutraal en een aantal zelfs energieleverend!
Hiermee is de ambitie van het bouwteam naar volle tevredenheid gerealiseerd.
De potentiële kopers van de nog te bouwen koloniewoningen krijgen dus gegarandeerd een koloniewoning van de toekomst!
Voor meer informatie zie: www.koloniewoning.nl

COÖPERATIE VAN BOUWKOSTENADVIESBUREAUS LANCEERT ÉÉN MODEL VOOR BEREKENING BOUWKOSTEN EN MILIEULASTEN

rekenenDe coöperatie Bouwprojecteconomie, een samenwerkingsverband van tien onafhankelijke bouwkostenbureaus in Nederland, heeft een model ontwikkeld waarmee zowel de bouwkosten als de milieulasten van een bouwproject kunnen worden berekend. Dit is uniek voor Nederland aangezien met bestaande modellen of alleen de bouwkosten of alleen de milieueffecten berekend kunnen worden. EcoQuaestor daarentegen laat direct het verband tussen milieueffecten en bouwkosten zien en kan in alle fasen van het bouwproces, van initiatief tot realisatie, ingezet worden.

In EcoQuaestor, een model met database, sluit de berekening van de materiaalgebonden milieulasten aan op de internationale EPD-systematiek (Environmental Product Declarations).
De milieugegevens in EcoQuaestor worden gepresenteerd als ecokosten en als CO2-footprint van bouwdelen, die zijn geordend volgens de elementenindeling van NEN 2699. Op het detailniveau van afzonderlijke materialen worden de gegevens ook gepresenteerd in de ordening van het STABU-bestek.

Integrale aanpak
Doordat milieueffecten zich op veel onderdelen van een gebouw manifesteren, blijft het lastig om de beperking van verschillende soorten milieulasten op een afgewogen manier in een bouwproject in te brengen. Daarom is EcoQuaestor zo opgezet, dat de besluitvorming over de milieulast van bouwen, onderhoud en energiegebruik in samenhang kan plaatsvinden. Ook de kosteneffecten van de mogelijke keuzes in verband met het milieu zijn in de EcoQuaestor-aanpak geïntegreerd. Door aansluiting op de elementenindeling van NEN 2699 is EcoQuaestor bovendien voor professionals in de bouw relatief gemakkelijk toe te passen in het ontwerptraject van bouwprojecten. De integratie van de STABU-systematiek sluit vervolgens goed aan bij de contractvorming tussen vragende en uitvoerende partijen in de bouw. Op de geheel vernieuwde website www.EcoQuaestor.nl vindt men alle informatie over het model en de werkwijze. Tevens zijn een carrousel met referentieprojecten en een benchmark opgenomen.

Coöperatie van bouwkostendeskundigen
De noodzaak van het verminderen van het energiegebruik voor verwarming en koeling van gebouwen is in Nederland algemeen geaccepteerd. Ondertussen is de milieulast van het materiaalgebruik bij de bouw minstens zo groot als die van dat energieverbruik. Toch komt de aanpak van dit milieuprobleem in Nederland niet van de grond. Met EcoQuaestor wil de coöperatie Bouwprojecteconomie informatie bij professionals in de bouw over de milieueffecten van materialen vergroten. Daarbij richt men zich vooral ook op de bouwkostendeskundigen in Nederland. Juist bouwkostendeskundigen zijn getraind in het inventariseren en geven van kosten/kwaliteitsadviezen over bouwdelen en materialen in alle stadia van het bouwproces (van initiatief tot uitvoering). Met behulp van de EcoQuaestor-aanpak kunnen zij gedegen advies geven over beperking van milieulasten in projecten. Door vervolgens de kennis over de milieuproblematiek in de bouw met elkaar te delen, wordt een bijdrage geleverd aan de oplossing van het probleem. Een eerste aanzet tot de opstart van kennisdeling op het gebied van milieueffecten in de bouw is al gegeven binnen de NVBK (Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen), waar alle tien de leden van de coöperatie Bouwprojecteconomie bij aangesloten zijn.

Klein verlies voor Dura Vermeer

dura vermeerDura Vermeer uit Rotterdam heeft over het afgelopen jaar een verlies geboekt van 5,5 miljoen euro. Het jaar daarvoor kwam het bedrijf nog uit op een winst van ruim 3 miljoen euro. De oorzaak van het verlies is afwaardering op grondposities en door een reorganisatie.

In 2013 verwierf het bedrijf een groot aantal nieuwe projecten in de woningbouw, utiliteitsbouw en infrastructuur. Voorbeelden zij de ontwikkeling van het KNSF-terrein te Muiden, de verduurzaming van het zorgvastgoed Amstelring te Amsterdam, de ontwikkeling van het Noordgebouw te Utrecht en de realisatie van de parkeergarage Lammermarkt te Leiden.

‘Nul-op-de-meter’ woning
De oplevering van de eerste ‘nul-op-de-meter’ woning in Rijswijk was één van de hoogtepunten. Ook de start van de bouw van kantoren voor AkzoNobel en Stibbe aan de Zuidas Amsterdam en de oplevering van het met 5 sterren Breeam bekroonde bedrijfscomplex Lely in Maassluis.

Verduurzaming bestaande woningvoorraad
Dura Vermeer realiseerde daarnaast in onderhoud en renovatie nog de Stroomversnellingsdeal (verduurzaming bestaande woningvoorraad op basis van innovatie).

 

 

Gelekt rapport: Windmolens dichter bij de kust scheelt tot 280 miljoen

windmolen frieslandAls windturbines op zee dichterbij de kust worden geplaatst kan dat 250 tot 280 miljoen euro aan kosten besparen.

Een dijk in de NoordoostpolderDit blijkt uit de haalbaarheidsstudie die de overheid liet uitvoeren naar windmolens op zee binnen de 12-mijlszone (22 kilometer) voor de kust. Het rapport is gelekt via De Telegraaf.

Volgens de onderzoekers komen de indirecte en externe maatschappelijke effecten hoger uit wanneer binnen 22 kilometer voor de kust windmolens worden gebouwd, maar zijn de bespaarde onderhoudskosten hoger.

Deze opbrengsten zouden dan deels voor de overheid zijn doordat er minder subsidie uitgekeerd hoeft te worden en deels voor de consument door een lagere energierekening.

5 zoekgebieden
De onderzoekers hebben 5 zoekgebieden onderzocht die zijn aangewezen als mogelijke locatie voor een windmolenpark.

Volgens de onderzoekers is er geen 1 gebied dat op voorhand moet worden uitgesloten om het effect op het toerisme of op natuur. De windmolens zouden wel een “behoorlijk”effect hebben op de visserij.

Zeeland is het minst aantrekkelijk voor windmolen dichterbij de kust. Het gebied zou ecologisch erg waardevol zijn en zijn er verschillende verdragen met Vlaanderen die als obstakel fungeren voor een windpark.

Maasvlakte
De Maasvlakte is een van de meest kansrijke gebieden voor een windpark. Hier zou 1 windpark met een grootte van ongeveer 100 tot 150 megawatt kunnen komen.

Volgens de onderzoekers is de “businesscase” voor Zuid-Holland het meest gunstigst na de Maasvlakte. Noord-Holland scoort een gemiddelde en het plaatsen van een windpark bij Ameland zou ongunstig zijn, hoewel nog steeds voordelig dan een windpark buiten de 12-mijlszone.

Kostenvoordelen
Het onderzoek werd gedaan na het opzetten van de doelstelling om in 2023 4.450 megawatt aan windenergie op zee te hebben. Dit betekent dat er nog eens 3.450 megawatt aan windplannen bijmoeten in Nederland.

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) heeft eerder altijd de kostenvoordelen van windparken dichterbij de kust benadrukt.

Bron: Groenecourant.nl

Rabobank renoveert ‘spiegelgebouw’ in Utrecht; BAM, Strukton en Cofely voeren renovatie uit

UitvoeringsteamrabobankDe 30 jaar oude kantoorlocatie van Rabobank Nederland in Utrecht, beter bekend als het ‘spiegelgebouw’ wordt gerenoveerd. Rabobank heeft aan BAM Utiliteitsbouw, Strukton en Cofely opdracht gegeven om de revitalisatie van dit deel van het hoofdkantoor uit te voeren. De werkzaamheden zijn begin april van start gegaan. Het is de bedoeling dat het pand in februari 2016 geheel gerenoveerd is en weer 25 jaar mee kan.

Nieuwe Werken
Rabobank werkt volgens het concept van het ‘Nieuwe Werken”. Het noodzakelijke groot onderhoud aan het ‘spiegelgebouw’ wordt gecombineerd met het inrichten van het negen verdiepingen tellende pand voor het ‘Nieuwe Werken’. De gangen met afzonderlijke kantoorkamers maken plaats voor kantoorfaciliteiten variërend van concentratieplekken tot ontmoetingsplekken en van ruimtes voor vergaderingen tot ruimtes voor presentaties, workshops en ontwikkeling.

Meer werkplekken
Na de revitalisering biedt het kantoor, dat ca. 29.500 m2 beslaat, ruimte voor twintig procentmeer medewerkers. Medewerkers, die nu nog elders in de stad gehuisvest zijn, zullen straks ook gebruikmaken van de panden aan de Croeselaan. Deze centralisatie van huisvesting betekent een besparing op (huur)kosten voor andere locaties. Daarnaast bevordert het de samenwerking en efficiency.

Nieuwe beglazing
De kenmerkende spiegelbeglazing van het kantoorpand zal door BAM in zijn geheel worden vervangen, zonder dat het huidige karakter van het gebouw verloren gaat. Het glas wordt vervangen door glas van gelijke kleur, waardoor het aanzicht van buitenaf niet verandert. De gebruikers van het pand zullen echter ervaren dat de inval van zon- en daglicht anders is en dat het nieuwe glas zorgt voor meer comfort en een aangenamer klimaat.

De Rabobank heeft gekozen voor BAM Utiliteitsbouw als hoofdaannemer en Strukton en Cofely als onderaannemers. BAM Utiliteitsbouw zal alle bouwkundige werkzaamheden verrichten. Strukton neemt het werktuigbouwkundige en elektrotechnische deel voor zijn rekening. Cofely verzorgt alles op het gebied van meet- en regeltechniek. BAM Utiliteitsbouw vervult de coördinerende rol. Alle partijen hebben er vertrouwen in dat deze samenwerking leidt tot het beste resultaat.

Samenwerking VolkerWessels en Delta op gebied van duurzaam bouwen

duurzaam bedrijfVolkerWessels en Delta Development Group gaan op het gebied van duurzaam bouwen samenwerken.

De twee bedrijven zullen onder andere onderzoek gaan doen naar de productiviteit van duurzame gebouwen. Op deze manier moet duidelijk worden dat deze veel beter functioneren dan andere, niet duurzame, gebouwen.

Delen van resultaten
Zo zijn medewerkers veel minder vaak ziek. Het onderzoek dat samen met Arizona State University uit de Verenigde Staten wordt gevoerd, wordt met andere partijen gedeeld om ervoor te zorgen dat iedereen hiervan kan leren.

Kennis en ervaring
Bij de ontwikkeling van het door het cradle-to-cradle-concept geïnspireerde bedrijvenpark Park 20/20 werken VolkerWessels en de Delta Development Group met Reggeborgh al samen. De partners geven aan hier al veel kennis en ervaring te hebben opgedaan over de ontwikkeling, de bouw en het beheer van zeer duurzaam vastgoed.

Het is de bedoeling dat de samenwerkingsovereenkomst een bijdrage levert aan een structurele verandering in de maatschappij op het gebied van duurzaam bouwen.

Nieuwsbrief
Sociale Media
Volg duurzaam vastgoed op Twitter Volg duurzaam vastgoed op facebook Volg duurzaam vastgoed op facebook
Experts
Toren windmolens De gebouwde omgeving is goed voor circa 30% van de uitstoot van CO2. Het is daarom van belang dat duurzaamheid van vastgoed hoog op de agenda wordt geplaatst en dat alle duurzame maatregelen ook in de praktijk worden toegepast. Bij Duurzaamheid behoren niet alleen duurzame oplossingen en maatregelen ook dient er rekening gehouden te worden met de economische levensduur, terug verdientijd en de technische levensduur.