U wilt een pand verduurzamen?
Met de verduurzamingscalculator kunt u eenvoudig een indicatie van de kosten van de verduurzaming van uw pand berekenen. Klik hier om te starten.
Welk Duurzaamheidslabel?
Geef door middel van eenvoudige vragen aan welke duurzaamheidsaspecten van belang voor u zijn en zie welke labels het best aansluiten bij uw wensen. Doe de duurzaamheidslabel check hier.
Partners

Duurzame evenementen

Posts Tagged ‘drinkwatervoorziening’

Vitens bouwt duurzame drinkwatervoorziening in Dalfsen

Drinkwaterbedrijf Vitens ontwikkelt samen met adviesbureau IA Groep een duurzaam drinkwaterproductiebedrijf in de gemeente Dalfsen. Het is de eerst Nederlandse drinkwaterproductielocatie die wordt ontwikkeld volgens de BREEAM methode, als onderdeel van een integrale duurzaamheidstoets. Zo wordt onder andere gezorgd voor een zo goed mogelijke inpassing in de omgeving. Naar verwachting is het nieuwe drinkwaterproductiebedrijf in 2014 klaar.

Vechterweerd
Als gevolg van toenemend waterverbruik in Noordwest-Overijssel investeert Vitens in een nieuw drinkwaterproductiebedrijf. De locatie, die Vechterweerd gaat heten, moet drinkwater gaan leveren aan ongeveer 14 duizend huishoudens in Overijssel. Het productiebedrijf wordt gebouwd in de buurt van de stuw Vechterweerd bij het dorp Hoonhorst in de gemeente Dalfsen. Hoonhorst werd in 2010 verkozen tot “Het Duurzaam Dorp Overijssel”. Vitens zoekt voortdurend naar manieren om haar omgeving bij het winnen en zuiveren van water zo min mogelijk te belasten. Zo vonden het drinkwaterbedrijf, IA Groep en de inwoners van Hoonhorst elkaar in hun streven naar duurzaamheid. Een klankbordgroep met belanghebbenden uit de omgeving is nauw betrokken bij het ontwerp van het nieuwe drinkwaterproductiebedrijf.

Duurzame zuivering
Op drinkproductiebedrijf Vechterweerd gaat Vitens drinkwater maken van oevergrondwater dat vanuit de rivier de Vecht in de bodem infiltreert. Dit zorgt voor een natuurlijk filterproces, waarna het water gewonnen wordt met ondiepe winputten. Op deze manier heeft de waterwinning minder invloed op de omgeving. Oevergrondwater is echter gevoeliger voor verontreinigingen. Goed en betrouwbaar drinkwater is alleen te waarborgen met een goede kwaliteit van de bron én een robuuste zuivering. Daarom wordt het nieuwe productiebedrijf uitgerust met een hightech waterzuiveringsinstallatie.

Ook het gebouw en de installaties worden duurzaam en energiezuinig uitgevoerd. Dit komt tot uiting in onder andere keuzes voor materialen, het gebruik van een optimale hydraulische lijn en de landschappelijke inpassing van het gebouw. Het ontwerp is onderhoudsvriendelijk en is zo veel mogelijk in het bestaande landschap ingepast. Hierbij krijgen flora en fauna volop de ruimte, bijvoorbeeld door het creëren van groen en moerasgebied.

BREEAM
Certificering volgens de BREEAM methode is onderdeel van de uitvoering van een integrale duurzaamheidstoets. Het is een methode waarmee duurzaamheid van gebouwen daadwerkelijk meetbaar kan worden gemaakt. Hiervoor zijn negen verschillende categorieen benoemd waarop een ontwerp wordt beoordeeld. Zo komt het aspect duurzaamheid niet alleen tot uiting in de gebruikte bouwmaterialen, maar ook in andere aspecten van de ontwikkeling zoals de locatie, de vormgeving, de flexibiliteit, aanvoerroutes van materialen, het klimaatconcept en de bouwmethodiek. Vitens gaat voor de hoogst haalbare score voor een productielocatie: ‘very good’. Vechterweerd wordt het eerste Nederlandse drinkwaterproductiebedrijf dat BREEAM-gecertificeerd is.

Nieuwsbrief
Sociale Media
Volg duurzaam vastgoed op Twitter Volg duurzaam vastgoed op facebook Volg duurzaam vastgoed op facebook
Experts
Toren windmolens De gebouwde omgeving is goed voor circa 30% van de uitstoot van CO2. Het is daarom van belang dat duurzaamheid van vastgoed hoog op de agenda wordt geplaatst en dat alle duurzame maatregelen ook in de praktijk worden toegepast. Bij Duurzaamheid behoren niet alleen duurzame oplossingen en maatregelen ook dient er rekening gehouden te worden met de economische levensduur, terug verdientijd en de technische levensduur.